Wyniki Konkursów

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Wyniki konkursu wiedzy

 o B. Krzywoustym

dla klas I-III

Klasy I

Łucja Humiennik

Klasy II

Helena Wesołowska, Jacek Kowalczewski

Klasy III

Shadia Bedada, Gabriela Humiennik, Marta Nowakowska, Natalia Piechnik

Gratulujemy zwycięzcom!!!

konkursBK10.20 1

konkursBK10.20 2

 

Wyniki I etapu konkursu Miłośnik Wiedzy

Klasa 1

Łucja Humiennik

Julia Komisarek

Marysia Maćkowiak
…………………………………………

Razem- 45 pkt-      SOWA

Klasa 2 a                                                      Klasa 2 b

Jacek Kowalczewski                                Christian Gellera

Kuba Stachowski                                      Blanka Żołdak

Miłosz Lechowicz                                    Rafał Stefaniak
……………………………………………………………………………………

Suma- 72 pkt   - SOWA                                  Suma 68 pkt

Klasa 3 a                                                      Klasa 3 b

Zosia Glac                                               Natalia Piechnik

Julian Szymko                                         Tomek Cholewa

Maja Koprowska                                    Marta Nowakowska
…………………………………………………………………………………………….

Suma- 96 pkt                                          Suma- 104 pkt- SOWA