Złoty Jubileusz Trójki

PROJEKT EDUKACYJNY 2019/2021
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W POZNANIU

ZŁOTY JUBILEUSZ TRÓJKI

KOORDYNATORZY

                                                                                                      Beata Dębska

                                                                                                    Lucyna Wasiłek

                                                                                               Zespół organizacyjny

                                                                                              Anna Sztulpa

    Ewelina Krzysztoń

                                                                                                 Honorata Dzida

Cele ogólne:

- rozwijanie zainteresowań 50- letnią historia i teraźniejszością naszej szkoły

- wzbudzenie zadowolenia i dumy z bycia uczniem w SP 3

- rozwijanie postawy badawczej

- stwarzanie sytuacji integrujących społeczność szkolną , rodziców i środowisko lokalne

- zawiązywanie współpracy z absolwentami szkoły

- nawiązywanie współpracy z różnymi ośrodkami kulturalnymi

Cele szczegółowe- uczeń

- wzbogaci wiedzę o swojej szkole

- zapozna się z różnymi źródłami i formami informacji oraz nauczy się z nich korzystać

- potrafi podjąć samodzielną lub zespołową pracę badawczą i wykaże postawę poszukującą

- wytrwale i systematycznie będzie dążył do realizacji celów i starał się wywiązywać z przyjętych na siebie zadań

- sam lub wspólnie z innymi dokona prezentacji prac związanych z Jubileuszem naszej szkoły

Wykonawca:

nauczyciele

- uczniowie klas I-VIII

- rodzice

Czas realizacji:

część 1- październik 2019- czerwiec 2020

- część 2- październik 2020- czerwiec 2021

Terminy prezentacji:

- w ciągu roku szkolnego

- maj 2020

- luty 2021

- maj 2021

Odbiorca:

- społeczność uczniowska

- nauczyciele, emeryci

- zaproszeni goście

- rodzice

- mieszkańcy osiedla

Koordynatorzy projektu:

Nadzór- dyrektor Beata Owczarzak

Zespół- Beata Dębska, Lucyna Wasiłek, Anna Sztulpa, Ewelina Krzysztoń, Honorata Dzida.

Terminy konsultacji:

- październik 2019- maj 2021

Materiały i źródła informacji:

- kroniki szkolne

- źródła dostępne w bibliotece szkolnej

- materiały własne

- pamiątki, zdjęcia

Proponowane formy realizacji:

- konkursy

- scenki z życia szkoły

- wystawy i prezentacje

- plakaty, albumy, książeczki, kroniki

- prezentacje w holu szkoły

- życzenia, rymowanki, krótkie teksty

- gazetki okolicznościowe

- inne

Złoty Jubileusz Trójki

2020/2021

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Zadania:

1.    Wrzesień- przygotowanie zadań dla poszczególnych klas

- informacja na tablicę w holu- 1 dziesięć lat naszej szkoły
- przekazanie informacji rodzicom poprzez dziennik elektroniczn

2. . Październik- Listopad- lata 1981- 1990

- przygotowanie tablicy o patronie szkoły
- obchody Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej ( osobny harmonogram)
 - przyznajemy Super Bolki, wręczanie nauczycielom 14.10
- akcje charytatywne
- konkurs wiedzy o B. Krzywoustym- dla chętnych
- tablica pamięc
- obchody Dnia Życzliwości
- ogłoszenie konkursu Drzewo genealogiczne Piastów- dla klas VI-VII
- ogłoszenie konkursu dla klas IV-VIII- prezentacja -Szkoła w oczach Ucznia
- konkurs- krzyżówka z hasłem – Jubileusz szkoły

Zadania dla klas- kodeks dobrego kolegi lub koleżanki- klasy 3

Moja najlepsza koleżanka lub kolega- klasy 6

( forma plakatu, opowiadania, inna forma)

3.  Grudzień- Styczeń- lata 1991-2000

- tablica informacyjna
- czynimy 50 razy dobro
- kiermasz świątecznE
- akcje charytatywne
- wystawa zdjęć z minionych Jasełek i występów uczniów
- konkurs- Laurka dla szkoły dla klas I-VIII
- wspólne śpiewanie kolęd
- spotkanie z absolwentami

Zadania dla klas na styczeń- Bezpieczne zabawy zimowe- plakaty i inne  formy  -  klasy 2, 4 i 5

      

4.  Luty- Marzec- lata 2001-2010

- tablica informacyjna
- 12 luty 2021 dniem na złoto lub żółto
- Drzwi otwarte
- tablica- Nasze sukcesy
- Witamy Wiosnę- przemarsz ulicami  osiedla Piastowskiego
- wystawa zdjęć pań pracujących w naszej szkole- Zgadnij, kto to
- konkurs dla klas I-III- Co lubię robić w szkole? Mój najlepszy dzień w szkole- klasy IV-VIII

Zadania dla klas- układamy pytania do pań pracujących w szkole- klasy 7

 

5. Kwiecień- Maj- lata 2011- 2020

- przygotowanie Dnia Ziemi
- tablica informacyjna
- konkurs na budowlę z odpadów z recyklingu
- spotkania z nauczycielami uczącymi dawniej w naszej szkole
- konkurs szachowy- Mistrz szkoły
- konkurs na plakat- Nasza szkoła jest EKO
- konkurs- taśma czasu związana ze szkołą

Zadania dla klas- książeczka o mojej szkole- klasa 1

Moja szkoła lub najlepszy dzień w szkole- klasy 8 (w  formie plakatu, książki, komiksu)

 

Zadania dla klas

1.    Październik- listopad

Kodeks dobrego kolegi lub koleżanki- klasy 3

Moja najlepsza koleżanka lub kolega- klasy 6

Zadania należy wykonać do 30.10

2.    Grudzień- Styczeń

Bezpieczne zabawy zimowe- plakaty i inne   -  klasy 2, 4 i 5
Zadanie należy wykonać do końca stycznia

3.    Luty- Marzec

Układamy pytania do pań pracujących w szkole z okazji Ich Święta- klasy 7
Zadanie należy wykonać do 4.03.2021

4.    Kwiecień – maj

 Książeczka o mojej szkole- klasa 1

 Moja szkoła lub najlepszy dzień w szkole- klasy 8 (w  formie plakatu, książki, komiksu)
Z
adanie należy wykonać do 14.05.2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

Zadania :
Wrzesień- przygotowanie prezentacji na inauguracje projektu- zespół koordynujący.

- przygotowanie informacji na zebrania z rodzicami- zespół koordynujący

Październik- Uczniowie znają patrona naszej szkoły.
- informacja na tablicy- koordynatorzy

- Dzień Patrona Szkoły- przygotowanie tablicy, zorganizowanie święta        

-  Patrona szkoły ( potyczki z B. Krzywoustym, zadania dla klas),

- konkurs dla klas 7-8 na prezentację o B. Krzywoustym

- Dzień Edukacji Narodowej- SU

- ogłoszenie kategorii dla nauczycieli- rozdanie nagród- Super Bolki

Zadaniadla klas- 3 a- laurka dla nauczyciela  5 a - laurka dla 50-latki ( termin do 10.10, format A4, A 3.)

  Listopad- Uczniowie znają pracowników szkoły.

- tablica pamięci- koordynatorzy

- zabawa- czy znamy pracowników szkoły?

- spotkanie w holu szkoły- 50 pytań do……

- Wieczór z wróżbami dla środowiska lokalnego( zespół do spraw promocji)

Zadania dla klas- 3 b i 8 b układają po 25 pytań, które można zadać pracownikom szkoły- termin do 20.11.

Grudzień- Uczniowie znają tradycje szkoły

- przygotowanie Wigilijnych Spotkań Trójki

- okolicznościowa tablica

- czynimy 50 razy dobro- ogłoszenie konkursu dla klas I-VIII

- przygotowanie wystawy zdjęć z minionych Jasełek

Zadania dla klas- 2 a- i 6 c wykonanie  kartek  świątecznych  dla osób starszych,

8 a- akcja p. Honoraty- pierniki dla hospicjum.

Styczeń- Uczniowie znają historie szkoły

- przygotowanie prezentacji na temat- koordynatorzy

- kolędowanie z przedszkolakami

- ogłoszenie konkursu dla chętnych uczniów- Zaprojektuj znaczek na Jubileusz Szkoły w kategoriach- szkoła wesoła, odlotowa, naukowa, sportowa, muzyczna.

Zadania dla klas- 2 b i 7 b- wykonają plakaty na temat „Bezpieczne ferie zimowe ‘.

Luty- Uczniowie znają tajniki nauk ścisłych

- przygotowanie tablicy- nasze sukcesy- koordynatorzy

- konkurs historyczny- Drzewo genealogiczne Piastów- dla klas VII-VIII.

Zadani dla  klas- 1 a i 5 b- poszukać wynalazki ( po 25 każda klasa), które zmieniły świat.

Marzec- Uczniowie znają siebie nawzajem

- każda klasa ( 4-8) typuje kilka osób , które zaprezentują się na kartce ( A 4), następnie pozostali uczniowie będą mogli odgadywać imiona tych osób- Czy znasz swoich kolegów i koleżanki?

- klasy 1-3- wiosenny przemarsz ulicami osiedla Piastowskiego

- wystawa zdjęć z dzieciństwa- Rozpoznaj, kto to?

- ogłoszenie konkursu na prezentacje multimedialną- Szkoła w moich oczach

 

Zadania dla klas- 1 b- zrobi 25  kwiatów na patyczkach, kl. 5 c- wykona 25 motyli na patyczkach- termin- 16.03

Kwiecień- Uczniowie znają zagrożenia dla Ziemi

- przygotowanie Dnia Ziemi

- wykonanie okolicznościowej gazetki

- konkurs dla uczniów  na budowlę szkoły z odpadów z recyklingu

 

Zadania dla klas- 4 a i 7 a wykonają plakat 50 pomysłów Jak chronić naszą  Ziemię?

Maj- Uczniowie znają bohaterów książek

- spotkanie z ciekawą osobą

- konkurs pięknego czytania dla klas I-III i IV-VI

- konkurs szachowy- wybieramy Mistrza szkoły

 

Zadania dla klas VI a i VI b- wyszukajcie 50 książek godnych polecenia dla dzieci i młodzieży ( w formie plakatów)

Czerwiec- Uczniowie znają zasady bezpiecznego wypoczynku

- pogadanki w klasach

- spotkanie ze Strażą Miejską

- plakaty na temat- zespół projektowy