Usłyszeć ciszę

Szkoła Podstawowa nr 3 w Poznaniu

Projekt edukacyjny

„Usłyszeć ciszę”.

                                         uslyszecciszeoprojekcie                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      Opracowali:

                                                                                                                                                                                                               E. Kucharczyk

                                                                                                                                                                                                        H. Dzida

I.     O projekcie

„Usłyszeć ciszę” to projekt realizowany we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.  Projekt ten ma uwrażliwić uczniów na dostrzeżenie wokół siebie dzieci, które nie słyszą ale posługują się własną mową. Ma także uwrażliwić na potrzebę nauki języka migowego aby w pełni otworzyć się na świat dzieci Głuchych i pomóc uczniom zrozumieć, że to co inne i w pierwszej chwili dla nas niezrozumiałe wcale nie jest gorsze.

II. Cel główny

1.    Zrozumienie przez uczniów naszej Szkoły świata niesłyszących i dostrzeżenie przez nich, że oni również mają swoją mowę. Nie są niemi ale posługują się językiem migowym.

III.          Cele szczegółowe

1.    Przybliżenie uczniom problemów z jakimi muszą borykać się na co dzień dzieci niesłyszące.

2.    Uczniowie uczą się postawy otwartości i tolerancji na człowieka innego niż oni.

3.    Integracja uczniów kl.IV a z ich niesłyszącymi. rówieśnikami

4.    Nauka podstawowych zwrotów w języku migowym oraz alfabetu migowego.

IV.               Założenia projektu

1.    Przedstawiony projekt będzie realizowany poprzez:

a.     spotkania uczniów kl.IVa z ich niesłyszącymi rówieśnikami z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla dzieci Niesłyszących w Poznaniu

b.     publikacja zdjęć oraz informacji na temat realizacji kolejnych działań w ramach projektu na stronie internetowej naszej Szkoły

c.      nauka wybranych zwrotów w  języku migowym dotyczących życia szkolnego

d.     wspólne wyjazdy, wycieczki

2.    Uczestnicy

a.     Uczniowie klasy IV A Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu

V.   Harmonogram działań

Termin realizacji

Zadania

Osoby odpowiedzialne

WRZESIEŃ

Wprowadzenie w tematykę projektu poprzez poprowadzenie spotkania inauguracyjnego dla klasy IV A.

p. Honorata Dzida

PAŹDZIERNIK

Spotkanie klasy IVA z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej dla dzieci Niesłyszących (ul. Bydgoskiej 4a)

p. Sylwia Sobczak

p. Elwira Kucharczyk

p. Honorata Dzida

LISTOPAD

Zaproszenie do Szkoły i przygotowanie spotkania dla uczniów Niesłyszących.

p. Elwira Kucharczyk

p. Honorata Dzida

GRUDZIEŃ

Wspólne malowanie ozdób świątecznych oraz ozdabianie pierników.

p. Elwira Kucharczyk

p. Honorata Dzida

STYCZEŃ/LUTY

Nauka języka migowego- podstawowe zwroty.

p. Honorata Dzida

MARZEC

Wspólne omówienie sensu opowiadania o niesłyszącej dziewczynce zawartej w książce p. Joanny Krzyżanek „Dobre uczynki Cecylki Knedelek”.

p. Elwira Kucharczyk

KWIECIEŃ

Wspólna wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

p. Elwira Kucharczyk

p. Honorata Dzida

MAJ

Gry i zabawy sportowe.

p. Elwira Kucharczyk

p. Honorata Dzida

p. Sebastian Pięta

CZERWIEC

Wspólna wycieczka do Chludowa.

p. Elwira Kucharczyk

p. Honorata Dzida