Jubileusz

projektjubileusz11.19

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

STYCZEŃ

Co się działo w szkole w latach 1990 - 2000?

jubileusz1.21 1

jubileusz1.21

LISTOPAD

W ramach projektu edukacyjnego klasy 3 zrobiły plakaty na temat- Mój dobry kolega, dobra koleżanka.  Poruszony został także temat Stop przemocy.

 

projekt11.20 1

projekt11.20 2

 

Co się działo w szkole w latach 1981 - 1990?

jubileusz1981 1990 1

jubileusz1981 1990 2

ROK SZKOLNY 2019/2020

Sprawozdanie z realizacji zadań w miesiącach listopad, grudzień związanych z Projektem Edukacyjnym

1.    Przygotowanie tablicy poświęconej zmarłym pracownikom szkoły.

2.    Przygotowanie na tablicę kwestionariuszy osobowych wybranych pracowników szkoły.

3.    Ogłoszenie konkursu dla uczniów.

4.    Spotkanie w dwóch grupach z pracownikami szkoły- dyrekcją, nauczycielami, przeprowadzenie wywiadu. Zadawanie pytań przygotowanych przez uczniów klasy 3 b.

5.    Przygotowanie i przeprowadzenie Wieczoru z wróżbami dla środowiska lokalnego- przygotowanie plakatu, zorganizowanie stoisk i zabaw dla dzieci.

6.    Przygotowanie tablicy dotyczącej tradycji szkoły.

7.    Przygotowanie tablicy- 50 upominków dla dzieci z Afryki.

8.    Zbiórka szczoteczek do zębów- akcji Redemptoris Mision

9.    Przygotowanie tablicy- czynimy 50 razy dobro.

10. Akcja uczniów klasy 3 b- kostka mydła dla dzieci z Afryki.

11. Uczniowie klasy 2 a i 6 c wykonywali  kartki świąteczne, które zostały przekazane osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej Promień. 

12. Akcja- pierniki dla hospicjum, sprzedaż przygotowanych przez uczniów  pierników. 

jubileusz12.19 3    jubileusz12.19 1

jubileusz12.19 2 

  jubileusz12.19 4

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w miesiącach wrzesień, październik związanych z Projektem Edukacyjnym

1.    Przygotowano prezentacje na inaugurację projektu, którą zaprezentowano 14.10.

2.    W holu szkoły na tablicy przy segmencie B przygotowano informacje dotyczące projektu.

3.    W dniu 14.10 koordynatorzy przygotowali zadania dla klas , które były związane z Dniem Edukacji Narodowej. W tym dniu odbyło się także spotkanie wszystkich uczniów w holu szkoły. W programie między innymi było przedstawienie przygotowane przez zespół p. E. Kucharczyk, zaprezentowano konkursową prezentacje o patronie szkoły. Młodsi uczniowie przygotowali mini koncert dla nauczycieli.  W tym dniu także odebrali statuetki nauczyciele w 5 kategoriach- serce na dłoni, sprawiedliwość, pomocna dłoń, ciekawe lekcje i największy uśmiech dla uczniów. SU i MSU wręczył wszystkim pracownikom szkoły upominki.

4.    Przygotowano i przeprowadzono konkurs dla uczniów klas 7-8 na prezentacje o Bolesławie Krzywoustym.

5.    Uczniowie klasy 3 a realizowali swoje zadanie- laurka dla nauczyciela i uczniowie klasy 5 a- laurka dla Jubilatki na urodziny. Prace zamieszczono w holu szkoły.  

6.    Przygotowano tablicę upamiętniającą zmarłych pracowników naszej szkoły. 

patron11.19 4

patron11.19 1     patron11.19 3

patron11.19 2

 

 

ZŁOTY JUBILEUSZ TRÓJKI

KOORDYNATORZY

                                                                                                      Beata Dębska

                                                                                                    Lucyna Wasiłek

                                                                                               Zespół organizacyjny

                                                                                              Anna Sztulpa

    Ewelina Krzysztoń

                                                                                                 Honorata Dzida

Cele ogólne:

- rozwijanie zainteresowań 50- letnią historia i teraźniejszością naszej szkoły

- wzbudzenie zadowolenia i dumy z bycia uczniem w SP 3

- rozwijanie postawy badawczej

- stwarzanie sytuacji integrujących społeczność szkolną , rodziców i środowisko lokalne

- zawiązywanie współpracy z absolwentami szkoły

- nawiązywanie współpracy z różnymi ośrodkami kulturalnymi

Cele szczegółowe- uczeń

- wzbogaci wiedzę o swojej szkole

- zapozna się z różnymi źródłami i formami informacji oraz nauczy się z nich korzystać

- potrafi podjąć samodzielną lub zespołową pracę badawczą i wykaże postawę poszukującą

- wytrwale i systematycznie będzie dążył do realizacji celów i starał się wywiązywać z przyjętych na siebie zadań

- sam lub wspólnie z innymi dokona prezentacji prac związanych z Jubileuszem naszej szkoły

Wykonawca:

- nauczyciele

- uczniowie klas I-VIII

- rodzice

Czas realizacji:

- część 1- październik 2019- czerwiec 2020

- część 2- październik 2020- czerwiec 2021

Terminy prezentacji:

- w ciągu roku szkolnego

- maj 2020

- luty 2021

- maj 2021

Odbiorca:

- społeczność uczniowska

- nauczyciele, emeryci

- zaproszeni goście

- rodzice

- mieszkańcy osiedla

Koordynatorzy projektu:

Nadzór- dyrektor Beata Owczarzak

Zespół- Beata Dębska, Lucyna Wasiłek, Anna Sztulpa, Ewelina Krzysztoń, Honorata Dzida.

Terminy konsultacji:

- październik 2019- maj 2021

Materiały i źródła informacji:

- kroniki szkolne

- źródła dostępne w bibliotece szkolnej

- materiały własne

- pamiątki, zdjęcia

Proponowane formy realizacji:

- konkursy

- scenki z życia szkoły

- wystawy i prezentacje

- plakaty, albumy, książeczki, kroniki

- prezentacje w holu szkoły

- życzenia, rymowanki, krótkie teksty

- gazetki okolicznościowe

- inne

Zadania :
Wrzesień- przygotowanie prezentacji na inauguracje projektu- zespół koordynujący.

- przygotowanie informacji na zebrania z rodzicami- zespół koordynujący

Październik- Uczniowie znają patrona naszej szkoły.
- informacja na tablicy- koordynatorzy

- Dzień Patrona Szkoły- przygotowanie tablicy, zorganizowanie święta        

-  Patrona szkoły ( potyczki z B. Krzywoustym, zadania dla klas),

- konkurs dla klas 7-8 na prezentację o B. Krzywoustym

- Dzień Edukacji Narodowej- SU

- ogłoszenie kategorii dla nauczycieli- rozdanie nagród- Super Bolki

Zadania dla klas- 3 a- laurka dla nauczyciela  5 a - laurka dla 50-latki ( termin do 10.10, format A4, A 3.)

  Listopad- Uczniowie znają pracowników szkoły.

- tablica pamięci- koordynatorzy

- zabawa- czy znamy pracowników szkoły?

- spotkanie w holu szkoły- 50 pytań do……

- Wieczór z wróżbami dla środowiska lokalnego( zespół do spraw promocji)

Zadania dla klas- 3 b i 8 b układają po 25 pytań, które można zadać pracownikom szkoły- termin do 20.11.

Grudzień- Uczniowie znają tradycje szkoły

- przygotowanie Wigilijnych Spotkań Trójki

- okolicznościowa tablica

- czynimy 50 razy dobro- ogłoszenie konkursu dla klas I-VIII

- przygotowanie wystawy zdjęć z minionych Jasełek

Zadania dla klas- 2 a- i 6 c wykonanie kartek świątecznych dla osób starszych,

8 a- akcja p. Honoraty- pierniki dla hospicjum.

Styczeń- Uczniowie znają historie szkoły

- przygotowanie prezentacji na temat- koordynatorzy

- kolędowanie z przedszkolakami

- ogłoszenie konkursu dla chętnych uczniów- Zaprojektuj znaczek na Jubileusz Szkoły w kategoriach- szkoła wesoła, odlotowa, naukowa, sportowa, muzyczna.

Zadania dla klas- 2 b i 7 b- wykonają plakaty na temat „Bezpieczne ferie zimowe ‘.

Luty- Uczniowie znają tajniki nauk ścisłych

- przygotowanie tablicy- nasze sukcesy- koordynatorzy

- konkurs historyczny- Drzewo genealogiczne Piastów- dla klas VII-VIII.

Zadani dla  klas- 1 a i 5 b- poszukać wynalazki ( po 25 każda klasa), które zmieniły świat.

Marzec- Uczniowie znają siebie nawzajem

- każda klasa ( 4-8) typuje kilka osób , które zaprezentują się na kartce ( A 4), następnie pozostali uczniowie będą mogli odgadywać imiona tych osób- Czy znasz swoich kolegów i koleżanki?

- klasy 1-3- wiosenny przemarsz ulicami osiedla Piastowskiego

- wystawa zdjęć z dzieciństwa- Rozpoznaj, kto to?

- ogłoszenie konkursu na prezentacje multimedialną- Szkoła w moich oczach

Zadania dla klas- 1 b- zrobi 25  kwiatów na patyczkach, kl. 5 c- wykona 25 motyli na patyczkach- termin- 16.03

Kwiecień- Uczniowie znają zagrożenia dla Ziemi

- przygotowanie Dnia Ziemi

- wykonanie okolicznościowej gazetki

- konkurs dla uczniów  na budowlę szkoły z odpadów z recyklingu

Zadania dla klas- 4 a i 7 a wykonają plakat 50 pomysłów Jak chronić naszą  Ziemię?

Maj- Uczniowie znają bohaterów książek

- spotkanie z ciekawą osobą

- konkurs pięknego czytania dla klas I-III i IV-VI

- konkurs szachowy- wybieramy Mistrza szkoły

Zadania dla klas VI a i VI b- wyszukajcie 50 książek godnych polecenia dla dzieci i młodzieży ( w formie plakatów)

Czerwiec- Uczniowie znają zasady bezpiecznego wypoczynku

- pogadanki w klasach

- spotkanie ze Strażą Miejską

- plakaty na temat- zespół projektowy