Zapraszamy do "Trójki"

Szkoła Podstawowa  nr 3 w Poznaniu jest szkołą twórczą, otwartą na propozycje, dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie.

plakat1

Podziękowania

Redemptoris Missio składa serdeczne podziękowania społeczności Szkoły Podstawowej nr 3...

podziekowania2.21

Życzenia

gwiazdka

 

Magia Bożego Narodzenia

nigdy się nie kończy,

a jego największym darem

są rodzina i przyjaciele.

 

Dlatego z okazji

Świąt Bożego Narodzenia

składamy najpiękniejsze życzenia

pięknych i niezapomnianych

chwil w gronie rodziny.

Niech przyniosą one radość i wzruszenie

oraz wzajemną życzliwość i optymizm

w nadchodzącym Nowym Roku.

 

                                               Dyrekcja , Grono Pedagogiczne

                                                         i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3

Zawieszenie zajęć od 30 listopada 2020r. do 03 stycznia 2021 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zagrożeniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 30 listopada 2020 roku do 03 stycznia 2021 roku zajęcia dla klas 1-8 prowadzone są zdalne.

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii członków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

- 02 listopada 2020 roku

- 25, 26, 27 maja 2021 roku – egzamin ósmoklasisty

- 04 czerwca 2021 roku

W tych dniach będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy będą wymagali powyższej opieki