Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 31 lipca 2020 roku w godzinach 8.00-13.30. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic. Przypominamy o zachowaniu norm sanitarnych.