Zebrania z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami, odbędą się we wtorek 15 września o godzinie:

16:45 - klasy IV

17:00 - klasy I - III

17:15 - klasy IV - VII

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się we wtorek 1 września na boisku przy wejściu do szkoły, o godzinie:

8.15 dla klas VII i VIII

8.45 dla klas VI

9.15 dla klas IV i V

9.45 dla klas II i III

10.30 dla klas I (w holu szkoły)

ws

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 31 lipca 2020 roku w godzinach 8.00-13.30. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic. Przypominamy o zachowaniu norm sanitarnych.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA

 

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

DO KLAS PIERWSZYCH

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

06 lipca do 16 lipca 2020 roku

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2020 roku

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21 lipca – 23 lipca
2020 roku

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2020 roku