• Start
  • Rok szkolny
  • Podręczniki

Podręczniki

 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła zapewnia uczniom wszystkie podręczniki do obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Rodzice uczniów zakupują podręczniki do religii. 

 

SPIS PODRĘCZNIKÓW

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Klasy pierwsze

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Edukacja elementarna

Elżbieta Kacpprzak, Anna Łagodzińska, Ewa Swoboda, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka,

„WIELKA PRZYGODA”

Podręcznik dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

Jeanette Corbett,  Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro

„ENGLISH QUEST 1. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1.”   

Wydawnictwo MACMILLAN

Religia

ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

„JESTEŚMY  W RODZINIE PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia

Wydawnictwo Święty Wojciech

 

 

Klasy drugie

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech

„JA I MOJA SZKOŁA NA NOWO. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2” części 1-5

Wydawnictwo: Juka

Język angielski

Jeanette Corbett,  Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro

„ENGLISH QUEST 2”

Wydawnictwo MACMILLAN

Religia

ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

„KOCHAMY PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia

Wydawnictwo Święty Wojciech

 

 

Klasy trzecie

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech

„JA I MOJA SZKOŁA NA NOWO”

MAC EDUKACJA

Język angielski

Jeanette Corbett, Roisin O’Farrel, Anna Parr-Modrzejewska

„ENGLISH Quest 3”. Książka ucznia

Macmillan

Religia

ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

„PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA” – podręcznik i ćwiczenia

Wydawnictwo Święty Wojciech

 

 

Klasy czwarte

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniecka-Kleban

„MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy  czwartej szkoły podstawowej”

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski

Jenny Dooley, Virginia Evans,

„FLASH” Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej”.

Wydawnictwo Express Publishing

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

„WCZORAJ I DZIŚ. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era

Przyroda

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

„TAJEMNICE PRZYRODY. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

„MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej”.

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

Michał Kęska

„LUBIĘ TO! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„LEKCJA MUZYKI. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„JAK TO DZIAŁA? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„DO DZIEŁA”. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Nowa Era

Religia

ks. prof.  J. Szpet, D. Jackowiak

„JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”

Wydawnictwo Święty Wojciech

 

 

Klasy piąte

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Anna Murdzek, Agnieszka Łuczak

JĘZYK POLSKI 5 „MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa podstawa

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski

Nick Beare

“BRAINY KLASA 5”

Wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION

Historia

Grzegorz Wojciechowski

„WCZORAJ I DZIŚ” klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

„PLANETA NOWA” podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wydawnictwo: Nowa Era

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stowarz

„PULS ŻYCIA”. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wydawnictwo: Nowa Era

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

„MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej”.
Część 1 i 2

Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo

Informatyka

Michał Kęska

„LUBIĘ TO! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo: Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„LEKCJA MUZYKI. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo: Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„JAK TO DZIAŁA? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo: Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„DO DZIEŁA”. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Religia

ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

„WIERZĘ W BOGA”

Wydawnictwo Św. Wojciech

 

 

Klasy szóste

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Agnieszka Łuczak, Anna Mardzek

„MIĘDZY NAMI”. Język polski dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski

Nick Beare, Katherine Stannett

Brainy. Klasa szósta

Macmillan Edukation

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„LEKCJA MUZYKI”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstaowej.

Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„DO DZIEŁA”. Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

„WCZORAJ I DZIŚ”. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Geografia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

„PLANETA NOWA”. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Biologia

Joanna Stawarz

„PULS ŻYCIA”. podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowe.

Nowa Era

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

„MATEMATYKA Z KLUCZEM”. podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Informatyka

Michał Kęsa

„LUBIĘ TO”. Podręcznk do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„JAK TO DZIAŁA?”. Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Religia

ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ”

Wydawnictwo Św. Wojciech

 

 

Klasy siódme

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

„MIĘDZY NAMI. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski

Jenny Dooley

„FLASH. KLASA 7.  Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

Wydawnictwo Express Publishing

Język niemiecki

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück

„Maximal 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

Wydawnictwo LektorKlett

Historia

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

„WCZORAJ I DZIŚ. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

Marcin Braun, Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

MATEMATYKA Z KLUCZEM. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

Grażyna Koba

„LUBIĘ TO! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„LEKCJA MUZYKI. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

„DO DZIEŁA. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

„PLANETA NOWA. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

Małgorzata Jefimow

„PULS ŻYCIA. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

Wydawnictwo Nowa Era

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

„SPOTKANIA Z FIZYKĄ. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

„CHEMIA NOWEJ ERY. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”

Wydawnictwo Nowa Era

Religia

ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

„SPOTKANIE ZE SŁOWEM”

Wydawnictwo Św. Wojciech

 

 

Klasy ósme

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Agnieszka Łuczak, Ewa Rylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Aagnieszka Suchowiecka, Ewa Prylińska

„MIĘDZY NAMI”. Język polski 8. Podręcznik nowa szkoła podstawowa.

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Dawid Morris

„ALL CLEAR” Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej

Wydawnictwo MACMILLAN

Język niemiecki

Giorgio Motta, Aleksandra Kubicka, Jacek Betleja, Katarzyna Bizukojć, Sławomira Kołsut, Daria Miedziejko

„MAGNET SMART 2”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej

Wydawnictwo: LektorKlett

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

„ÐZIŚ I JUTRO” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie.

Wydawnictwo: Nowa Era

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

„WCZORAJ I DZIŚ”. Klasa 8. Podręcznik do historii szkoła podstawowa.

Wydawnictwo: Nowa Era

Geografia

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

„PLANETA NOWA”. Podręcznik dla klasy ósmej

Wydawnictwo: Nowa Era

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczanowski, Marian Sęktas

„PULS ŻYCIA”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Wydawnictwo: Nowa Era

Chemia

„CHEMIA NOWEJ ERY”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

„CHEMIA NOWEJ ERY”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Wydawnictwo: Nowa Era

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

„SPOTKANIA Z FIZYKĄ”. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej.

Wydawnictwo: Nowa Era

Matematyka

Marcin Braun, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

„MATEMATYKA Z KLUCZEM”. Podręcznik do klasy ósmej.

Wydawnictwo: Nowa Era

Informatyka

Grażyna Koba

„LUBIĘ TO!”. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej.

Wydawnictwo: Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

„ŻYJĘ I DZIAŁAM BEAZPIECZNIE”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa szkoły podstawowej.

Wydawnictwo: Nowa Era

Religia

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

„ABY NIE USTAWAĆ W DRODZE” – podręcznik

Wydawnictwo: Święty Wojciech