Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1971 r. Wtedy to piękny nowy budynek położony na nadwarciańskiej skarpie otworzył podwoje dla pierwszych uczniów. A było ich sporo. Do naszej szkoły uczęszczali bowiem mali obywatele z os. Piastowskiego, Jagiellońskiego, z ul. Polanka i św. Rocha.

W 1973 r. powstały hymn szkoły i pieśń szkoły. Słowa napisali nasi uczniowie.

W 1974 r. także z inicjatywy uczniów szkoła dostała sztandar.

Od zarania istnienia naszej szkoły nauczyciele troszczyli się o wszechstronny rozwój uczniów. Dzieci uczyły się współrządzić szkołą poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim. Działała tu Artystyczna Drużyna Harcerska "Słoneczna Pięciolinia" i Teatr Bardzo Małych Form. Obydwa te zespoły wielokrotnie wyróżniano nagrodami w kraju i poza granicami. W szkole działały koła zainteresowań i koła przedmiotowe, a uczniowie w nich uczestniczący przynosili szkole chlubę zdobywając nagrody i wyróżnienia w olimpiadach i konkursach.

Mieliśmy też klasy sportowe o specjalności kajakarstwo trenujące w klubie Posnania.

Gdy zachodziła taka potrzeba, tworzono klasy integracyjne, których praca zadowalała zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Szkoła wydawała też własną gazetę.

Nasi uczniowie mieli możliwość wymiany doświadczeń i wizyt z Niemcami i Irlandią w ramach Programu Sokrates Comenius.

Przez 36 lat swojego istnienia nasza placówka dała społeczeństwu wielu wartościowych obywateli, lekarzy, inżynierów, nauczycieli, sportowców, znanego dziennikarza. Wprowadzaliśmy liczne innowacje pedagogiczne. Nauczyciele pracowali stosując programy autorskie.

Drzwi "Trójki" zawsze są szeroko otwarte dla wszystkich, którzy chcą się tu uczyć lub z nami współpracować.