• Start
  • Rok szkolny
  • Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku

Zebrania z rodzicami

15 września 2020 roku 17.00

zebranie

20 października 2020 roku godz. 17.00 – 18.00

konsultacje

24 listopada 2020 roku godz. 17.00

zebranie

26 stycznia 2021 roku godz. 17.00

zebranie

23 marca 2021 roku godz. 17.00

konsultacje

4 maja 2021 roku godz. 17.00

zebranie

8 czerwca 2021 roku godz. 17.00

konsultacje

Podział na półrocza

I półrocze – 01 września 2020 roku do 22 stycznia 2021 roku II półrocze – 25 stycznia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku

Zmiana planu od 25 stycznia 2021 roku (dotyczy wdż)

Sprawdzian ósmoklasisty

-  język polski – 25 maja 2021 roku

-  matematyka – 26 maja 2021 roku

-  język angielski – 27 maja 2021 roku

Przerwy w zajęciach

-  zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 roku

-  ferie zimowe: 15 lutego – 28 lutego 2021 roku

-  wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 roku

-  wakacje letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 roku

Ostateczne terminy wystawienia ocen:

I półrocze – 21 stycznia 2021 roku

II  półrocze – 17 czerwca 2021 roku